• Bez kategorii
  • Polska i świat – wywiad

    Mały komentarz 4.04.2016 w radio, w przerwie między dwoma wykładami. Polska i świat 4.04.2016 godzina 21.05 informacja nt statystyk opublikowanych przez Komisję Europejską nt handlu zewnętrznego UE: największych partnerach (USA, ChRL, Szwajcaria, Rosja) i trendach w handlu z nimi. A także dodatkowo o polskich partnerach handlowych: gospodarce Niemiec, Wielkiej Brytanii i Czech. Można tego posłuchać […]