Seminarium nt. negocjacji przyszłych Wieloletnich Ram Finansowych UE po 2020

Piątek 14.09 był pracowity. Zaczęłam od przedstawicielstwa Parlamentu Europejskiego w Polsce, gdzie odbyło się seminarium nt. negocjacji przyszłych Wieloletnich Ram Finansowych UE po 2020. Problem przedstawił Europoseł Jan Olbrycht. Merytorycznie oceniam to seminarium bardzo wysoko. Gratuluję Panu Posłowi i organizatorom.

Obraz może zawierać: 2 osoby, ekran i w budynku