• publikacje
  • Nowa publikacja – Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) jako czynnik sprzyjający umiędzynarodowieniu gospodarki światowej I tworzący impulsy rozwojowe

    K. Żukrowska, Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) jako czynnik sprzyjający umiędzynarodowieniu gospodarki światowej i tworzący impulsy rozwojowe. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 372/2018,  ISSN 2083-8611, s. 161-181 Publikacja dostępna jest pod tym linkiem.